№ 57 - dzisiaj jest www.pikuj.aq.pl lub www.pikuj.zafriko.pl - tutaj jest: strona główna / → telekomunikacja 

Tekomunikacja


                            

Raport o wirtualnej i przedpłaconej telefonii komórkowej w Polsce 

(w przygotowaniu)

Definicje

 • MVNO to skrót od "Mobile Virtual Network Operator", oznaczającego operatora wirtualnej sieci komórkowej (ruchomej), nazywanego także wirtualnym operatorem telefonii komórkowej,
 • MVNE to skrót od "Mobile Virtual Network Enabler", oznaczającego  dostawcę platformy dla operatorów wirtualnych sieci komórkowych,
 • MNO to skrót od "Mobile Network Operator", oznaczającego operatora sieci komórkowej, nazywanego także infrastrykturalnym operatorem telefonii komórkowej, w standardzie GSM, E-GSM, DCS, UMTS, 
 • GSM to skrót od "Global System for Mobile Communications", a wcześniej od "Groupe Spécial Mobile", oznaczającego standard telefonii komórkowej w paśmie częstotliwości ca 900 MHz,
 • E-GSM to skrót od "Extended Global System for Mobile Communication", oznaczającej standard telefonii komórkowej wykorzystującej rozszerzone pasmo systemu GSM,
 • DCS to skrót od "Digital Cellular System" lub "Digital Communication System", oznaczającego system telefonii komórkowej działającej w paśmie częstotliwości ca 1800 Mhz,
 • UMTS to skrót od "Universal Mobile Telecommunications System", oznaczającego system telefonii trzeciej generacji (3G),
 • rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych oznacza rejestr prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
 • MCC to skrót od "Mobile Country Code", oznaczającej wyróżnik  (numer)telekomunikacyjny kraju, w którym działa sieć telekomunikacji mobilnej, dla Polski jest to 260, jest częścią składową IMSI (International Mobile Subscriber Identity),
 • MNC to skrót od "Mobile Network Code", oznaczającego numer przydzielany operatorowi telekomunikacyjnemu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jest częścią składową IMSI (International Mobile Subscriber Identity).

Wprowadzenie

Według stanu na 18 listopada 2008 roku na liście operatorów wirtualnych sieci ruchomych (MVNO), zgłoszonych do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych było 217 podmiotów. 7 sierpnia 2008 roku na liście były 203 podmioty, a 18 marca 2008 roku - 191 podmiotów.

Operatorzy wirtualni

W sierpniu 2009 roku w Polsce prowadzili działalność telekomunikacyjną następujący operatorzy wirtualni:

 • emFinanse sp. z o. o. 
  • marka: "mBank mobile",
  • adres: ul. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 6562,
  • NIP: 725-190-36-31, KRS: 0000240238, Regon: 100059438,
  • MVNO w kooperacji z Polkomtel S.A. 
  • pierwszy operator wirtualny, wystartował 13 grudnia 2006 roku,
  • usługa w systemie przedpłaconym
 • Avon Mobile sp. z o. o.
  • marka: "myAvon",
  • adres: ul. Słowicza 32, 02-170 Warszawa,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 6831,
  • NIP: 525-237-77-93, KRS: 0000268196, Regon: 140727601,
  • MVNO w kooperacji w Polską Telefonią Komórkową Centertel sp. z o.o.
  • drugi operator wirtualny, wystartował 24 maja 2007 roku
  • usługa w systemie przedpłaconym
 • Wirtualna Polska S.A.  (zakończyła działalność telekomunikacyjną 31 maja 2009 roku)
  • marka: "WPmobi",
  • adres: ul. Traugutta 115 C, 80-226 Gdańsk,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 3034,
  • NIP: 957-07-51-216, KRS: 0000068548, Regon: 191868204,
  • MVNO w kooperacji z Polską Telefonią Komórkową Centertel sp z o.o.
  • trzeci operator wirtualny, wystartował 29 sierpniu 2007 roku
  • usługa w systemie przedpłaconym
 • Mobile Entertainment Company sp. z o. o. (poprzednio Mobile Entertainment Company A.S. - słowacka spółka akcyjna - oddział w Polsce)
  • marka: "Mobilking",
  • adres: ul. Młynarska 8/12, 01-194 Warszawa,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 6746, 
  • dane MEC A.S. NIP: 107-000-56-35, KRS: 0000267326, Regon: 140771565, 
  • MVNO w kooperacji z Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.
  • wystartował 22 lutego 2008 roku
  • usługa w systemie przedpłaconym
  • do czerwca 2008 roku miał 45 tys., do września 2008 roku - 100 tys. klientów, w sierpniu/wrześniu 2009 roku - 50 tys. tzw. aktywnych użytkowników.
 • CP Telecom sp. z o.o.
  • marka: "Carrefour Mova",
  • adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 7446,
  • NIP: 527-255-22-65, KRS: 0000288698, Regon: 141088050, 
  • MVNO w kooperacji z Polkomtel S.A.
  • wystartował 9 kwietnia 2008 roku
  • usługa w systemie przedpłaconym
  • do początku czerwca 2008 roku miał 50 tys. klientów, a we wrześniu 2009 roku 100 tys. użytkowników.  
 • Aster sp. z o. o. 
  • adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 6052, 
  • NIP: 527-24-87-728, KRS: 0000243810, Regon: 140282228, 
  • MVNO w kooperacji z Polską Telefonią Komórkową Centertel sp. z o. o. 
  • usługa działa w Warszawie od 24 czerwca 2008 roku, a w Krakowie i Zielonej Górze od 7 października 2008 roku,
  • operator sprzedaje usługę w systemie abonamentowym
  • w czerwcu 2009 roku z usług telefonii korzystało 26 tys. użytkowników, miesiąc później 29 tys., a we wrześniu 2009 roku - 36 tysięcy osób.
 • Cyfrowy Polsat S.A.
  • marka: "Cyfrowy Polsat",
  • MCC i MNC - 260 12,
  • adres: ul. Łubinowa 4a,  03-878 Warszawa,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 85,
  • NIP: 796-18-10-732, KRS: 0000010078, Regon: 670925160,
  • MVNO w kooperacji z Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.
  • usługa w systemie przedpłaconym działa od 30 czerwca 2008 roku, a w systemie abonamentowym od 8 września 2008 roku
 • MNI Telecom S.A.
  • marka: "Simfonia",
  • www.mnitelecom.pl,
  • adres: ul.Potkanowska 54a, 26-600 Radom,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 23,
  • NIP: 952-00-14-183, KRS: 0000301616, Regon: 671946660, 
  • MVNO i MVNE w kooperacji z Polską Telefonią Komórkową Centertel sp. z o.o.
  • MVNE dla:
   • Telestar Sp. z o. o. - marka: "Ezo mobile" 
   • Mars Polska sp. z o.o. - marka: "Snickers mobile", od czerwca 2008 roku
   • Mediatel S.A. - marka: "Telepin mobi", od 1 lipca 2008 roku, 
   • Crowley Data Poland  sp. z o. o. - marka: "Crowley TeleMobile", od 17 września 2008 roku
 • Mediatel S.A. (w sierpniu 2009 roku zaprzestał rozwoju usługi)
  • marka: "Telepin mobi", 
  • wystartował 1 lipca 2008 roku,
  • adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7A, 02-366 Warszawa,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 20,
  • NIP: 526-03-02-640, KRS: 0000045784, Regon: 012512021, 
  • wspólnie z MNI Telecom S.A. w oparciu o infrastrukturę Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel sp. z o.o.
  • usługa w systemie przedpłaconym
  • w sierpniu 2009 roku miał 3 tys. tzw. aktywnych użytkowników
 • Crowley Data Poland  sp. z o. o.
  • marka: "Crowley TeleMobile",
  • www.crowley.pl,
  • adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 48,
  • NIP: 526-22-07-584, KRS: 0000023814, Regon: 013075290,
  • wystartował 17 września 2008 roku
  • wspólnie z MNI Telecom S.A. w oparciu o infrastrukturę Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel sp. z o.o.
  • operator sprzedaje usługę w systemie abonamentowym i przedpłaconym dla przedsiębiorców
 • Netia S.A.
  • www.netia.pl,
  • adres: ul. Poleczki 13, Warszawa,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 6,
  • NIP: 526-02-05-575, KRS: 0000041649, Regon: 011566374, 
  • wystartował 24 września 2008 roku
  • MVNO w kooperacji z P4 sp. z o.o.
  • operator sprzedaje usługę dla przedsiębiorców.
 • GG Network S.A.
  • marka: "gaduAIR",
  • www.gaduair.pl,
  • adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych ,
  • NIP: 867-19-48-977, KRS: 0000264575, Regon: 830470105,
  • wystartował 18 maja 2009 roku
  • MVNO w kooperacji z Polkomtel S.A.
 • FM GROUP Mobile sp. zo. o.
  • marka: "FM GROUP Mobile",
  • www.fmgroupmobile.pl,
  • ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 7323,
  • NIP: 895-188-78-63KRS: 0000285976, Regon: 020573625,
  • wystartował 5 paździenika 2009 roku
  • MVNO w kooperacji z Polkomtel S.A.
 • INEA S.A. 
  • marka: "...",
  • www.inea.pl,
  • ul. Kolejowa 19/21, 60-717 Poznań, 
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych ...,
  • NIP: 779-10-02-618, KRS: 0000056936, Regon: 630239680,
  • wystartował 18 stycznia 2010 roku
  • MVNO - wspólnie z Telogic Poland Sp. z o.o. (MVNE) w oparciu o infrastrukturę Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel sp. z o.o.
 • Telefonia Dialog S.A. 
  • marka: "Diallo",
  • www.dialog.pl,
  • adres: Plac Jana Pawła II 1, 50-136 Wrocław,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych ...,
  • NIP: 692-19-90-816, KRS: 0000003850, Regon: 390570519,
  • wystartował 1 lutego 2010 roku,
  • MVNO w kooperacji z Polkomtel S.A.

Dostawcy platform dla operatorów wirtualnych sieci komórkowych - MVNE

 • Telogic Poland sp. z o. o. 
  • www.telogic.dk,
  • adres: ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa,
  • NIP: 527-253-81-99, KRS: 0000278863, Regon: 140945350,
  • MVNE w kooperacji z Polską Telefonią Komórkową Centertel sp. z o.o.
 • MNI Telecom S.A.

Operatorzy infrastrukturalni

Według stanu na 4 lipca 2008 roku operatorzy infrastrukturalni prowadzili działalność komórkową przedpłaconą (pre-paid) pod następującymi markami:

 • Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o.
  • marki: "Centertel", "Orange",
  • MCC i MNC - 260 03 i 260 05 (dla UMTS),
  • adres: ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 2, 
  • NIP: 527-020-68-72, KRS: 000006107, Regon: 010541739,
  • operator dwóch sieci: analogowej w standardzie  NMT 450 i cyfrowej w standardzie GSM, DCS 1800, UMTS, 
  • rozpoczęła działalność w 1991 r. jako pierwszy w Polsce operator komórkowy jeszcze w systemie NMT450i,
  • marki usług przedłaconych:
   • Orange Go,
   • Orange POP,
   • Orange Music,
   • Orange Free.
  • w III kwartale 2009 roku, podobnie jak i w poprzednim, z sieci operatora korzystało 48 tys. klientów wirtualnych operatorów komórkowych, którzy korzystają z jego infrastruktury. 
 • Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.
  • marki: "Era "oraz "Era Biznes"
  • www.era.pl,
  • MCC i MNC - 260 02,
  • adres: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 4, 
  • NIP: 526-10-40-567, KRS: 0000029159, Regon: 011417295,
  • operator w standardzie GSM, DCS 1800, UMTS,
  • rozpoczęła działalność w 1996 r. na podstawie Koncesji nr 2/96/GSM2.
  • marki usług przedłaconych:
   • Era TAK TAK,
   • Heyah,
   • tuBiedronka (uruchomiona 15 stycznia 2009 roku, sprzedawana w sklepach zarządzanych przez Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. z siedzibą w Kostrzynie)
 • Polkomtel S.A. 
  • marka: "Plus",
  • www.plus.pl,
  • MCC i MNC - 260 01,
  • adres: ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 3, 
  • NIP: 527-10-37-727, KRS: 0000020908, Regon: 011307968,
  • operator w standardzie GSM, DCS 1800, UMTS,
  • rozpoczęła działalność  w 1996 r. na podstawie koncesji nr 3/96/GSM
  • marki usług przedłaconych:
   • Simplus - 6.356.904 klientów (na 4 czerwca 2008 roku),
   • Sami Swoi - 531.829 klientów (na 4 czerwca 2008 roku),
   • 36,6 - wystartowała 6 czerwca 2008 roku.
 • P4 sp. z o.o. 
  • marka: "Play",
  • MCC i MNC - 260 06,
  • adres: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 92,
  • NIP: 951-212-00-77, KRS: 0000217207, Regon: 015808609,
  • operator w standardzie E-GSM, DCS 1800, UMTS,
  • rozpoczęła działalność w 2007 roku, w tym w roamingu krajowym z Polkomtel S.A.
  • czwarty operator komórkowy.

Nowi operatorzy infrastrukturalni

Zwycięzcami przetargu na dwie rezerwacje częstotliwości z zakresu 1710 - 1730 MHz i 1805 - 1825 MHz (tzw. DCS 1800) zostały spółki:

 • CenterNET S.A. 
  • marka: "CenterNet mobile" oraz "wRodzinie" (uruchomiona wspólnie z Fundacją Lux Veritatis 11 lipca 2009 roku)
  • MCC i MNC - 260 15,
  • adres: ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa (poprzednio: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, ul. Łucka 7 lok. 9, 00-842 Warszawa),
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 510,
  • NIP: 956-20-26-794, KRS: 0000144651, Regon: 871258095,
  • piąty operator komórkowy,
  • rozpoczęła działalność 30 maja 2009 roku
 • Mobyland sp. z o.o. (do 2007 r. pod firmą Tolpis sp. z o.o.) 
  • marka: "Mobyland",
  • MCC i MNC - 260 16,
  • adres: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 7475,
  • NIP: 525-238-09-15, KRS: 0000269979, Regon :140778403,
  • szósty operator komórkowy,
  • rozpoczęła działalność 30 sierpnia 2009 roku

Z kolei zwycięzcą przetargu na częstotliwość z zakresu 880,1-890,1 MHz i 925,1-935,1 MHz (tzw. E-GSM 900) została spółka:

 • Aero2 sp. z o. o.
  • www.aero2.pl,
  • adres: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (poprzednio: ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa,
  • numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 8223,
  • NIP: 701-01-23-529, KRS: 0000305767, Regon: 141266349,
  • siódmy operator komórkowy
  • 13 lipca 2009 roku Aero2 sp. z o. o. kupiła od Eutelii spółkę Mobyland sp. z o. o.
  • 22 grudnia 2009 roku CenterNet S.A. podpisała ze spółką Aero 2 sp. z o.o. umowę o współpracy do 31 maja 2010 roku w zakresie wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej Aero 2 sp. z o.o. (korzystanie z sieci radiowej, anten i infrastruktury technicznej) do świadczenia usług w paśmie 1800 MHz, określanej jako współpracę w ramach sieci współdzielonej (tzw. RAN sharing).
 
Copyright © 2008-2013 by Prywatny Przegląd Pierwszy. Wszelkie prawa właściwych osób zastrzeżone.
Kreator Stron www